Strona główna

Budowa domu hospicyjnego

Dane Stowarzyszenia

Pełna nazwa: Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach

Dokładny adres: 43-100 Tychy, ul. Nałkowskiej 19

Forma prawna: Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

NIP: 646-21-23-183

REGON: 272269978

Data wpisu do Organizacji Pożytku Publicznego: 25.02.2005 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0 0 0 0 0 3 9 9 2 7 

Data wpisu do KRS: 31.08.2001 r.

Nazwa banku i numer rachunku:

PKO BP o/Tychy 38 102025280000090200148023


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum jest podmiotem leczniczym, NZOZ jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, czyli Stowarzyszenia (Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
2. Działalność NZOZ-u stanowi integralną całość z działalnością Stowarzyszenia.
3. NZOZ jest wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Śląskiego i posiada akceptację Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej (ubieganie się o kontrakt w NFZ w dziedzinie medycyny paliatywnej wymaga zgody i potwierdzenia konsultanta – warunek NFZ).
4. Prowadzenie kontroli finansowej – organ założycielski: Stowarzyszenie.
5. Prowadzenie gospodarki lekami – Anna Kubiaczyk.
6. Prowadzenie magazynu sprzętu medycznego – Eugeniusz Przybyłka.
7. Prowadzenie rejestracji – zgodnie z systemem mMEDICA.