Strona główna

Budowa domu hospicyjnego

Zadania publiczne - Urząd Miasta Tychy

Realizacja następujących projektów w latach: 2002 – 2011

 1. Poprawa jakości życia po utraci bliskiej osoby – psychoterapia indywidualna, warsztaty z psychologiem dla osób przeżywających odejście bliskiej osoby, która wcześniej była objęta opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 1050/2002 – dotacja 3.000 zł.

 2. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – masaże i terapia z zastosowaniem metod relaksacji, wizualizacji, muzykoterapii dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum oraz ich rodzin rodzin osieroconych, a także wolontariuszy Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0587/2003 – dotacja 3.000 zł.

 3. Zabiegi rehabilitacyjne – masaże klasyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum, Zabiegi rehabilitacyjne – masaże limfatyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 1100/2004 – dotacja 3.250 zł.

 4. Pola nadziei - Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Gminą Tychy, z dnia 31.03.2004 r. – dotacja 2.000 zł.

 5. Zabiegi rehabilitacyjne, masaże klasyczne i limfatyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum, niepełnosprawnych. Poprawa jakości życia. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0931/2005 – dotacja 3.000 zł.

 6. Program poprawa jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta Tychy”. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0730/2006 – dotacja 4.000,00 zł.

 7. Program poprawa jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta Tychy”. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0674/2007 – dotacja 5.500,00 zł.

 8. Program poprawa jakości życia – pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem im. Św. Kaliksta I w Tychach a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-92/08 – dotacja 5.400,00 zł.

 9. Zadanie publiczne: Program poprawy jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-125/09 z dnia 31.03.2009 r. – dotacja 3.600 zł.

 10. Zadanie publiczne: Program poprawy jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-104/10 z dnia 16.04.2010 r. – dotacja 3.600 zł.

 11. Zadanie publiczne: Program poprawa jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające pacjentów przebywających pod opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3226.76.2011 z dnia 1.03.2011 r. – dotacja 6.000 zł.