Szanowni Państwo,

Stan zaawansowania prac oraz wartość poniesionych nakładów związanych z budową Domu Hospicyjnego na dzień 31.12.2014 r. Kosztorys sporządzony w marcu 2009 r. opiewa na kwotę ok. 10 500 000,00 zł. Budowę rozpoczęto w grudniu 2009 r. Do dnia dzisiejszego:


- wybudowano budynek wraz z parkingami i dojazdem,
- wykonano drogi dojazdowe z makroniwelacją terenu oraz elementami zagospodarowania terenu wraz z zielenią,
- wykonano docelowe ogrodzenie terenu budynku,
- zamontowano stolarkę okienną i zewnętrzną drzwiową,
- ocieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonano zewnętrzna instalację elektroenergetyczną i oświetleniową,
- wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne,
- wykonano kanalizację sanitarną, wodociągową i deszczową,
- wykonano roboty bodowlano – instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami   oraz węzłem cieplnym i wodno – kanalizacyjnym wewnątrz całego budynku,
- w części piwnicznej wykonano roboty wykończeniowe budowlane wraz z drzwiami przeciwpożarowymi,
- w części I i II kondygnacji wykonano roboty budowlane w zakresie  wykonania tynków, wylewek i części ścianek działowych,
- wykonano okablowanie strukturalne dla sieci teleinformatycznej całego budynku,
- zamontowano instalację wentylacji mechanicznej i nawiewnej na całym budynku,
- rozprowadzono system klimatyzacji w całym budynku,
- dokończono roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych na I i II kondygnacji budynku, w tym: wykonanie sufitów podwieszanych, zabezpieczeń ścian na różnego rodzaju tynkach, wykonanie gładzi, gruntowanie, płytkowanie i malowanie ścian, wykończenie podłóg (ułożenie płytek, położenie wykładzin) montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych, biały montaż – węzły sanitarne w piwnicach, I i II kondygnacji budynku – bez części łóżkowej. Poniesione nakłady inwestycyjne to: 9 702 289,65 zł:
w tym dotacja Urzędu Miasta Tychy to 5 100 000,00 zł.
Poza tym Stowarzysznie poniosło w latach 2012 – 2014 koszty pośrednie inwestycji w kwocie: 318 085,00 zł.

Z poważaniem
Ilona Słomian
Prezes Hospicjum

 

 

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)