Grupa Wsparcia Rodzin Osieroconych nawiązuje kontakty z osobami, których najbliżsi przebywali pod opieką Hospicjum, a którzy z własnej woli wyrażają chęć współpracy. Grupa organizuje we własnym gronie spotkania „przy kawie”. Osoby osierocone, których członkowie rodziny przebywali pod opieką Hospicjum mają możliwość korzystania z pomocy psychologicznej.

Z inicjatywy koordynatorki i założycielki grupy śp. Pani Krystyny Szczęsnej została założona Księga Pamięci, w której znajdują się imiona i nazwiska osób zmarłych, które przebywały pod opieką Hospicjum.

Zwyczajem grupy jest także udział w corocznych koncertach „Pro Memoria” ku pamięci Chorych, którzy odeszli, a przebywali pod opieką Hospicjum.

Koordynator grupy: Danuta Bajura

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)