Program stworzonym przez FUNDACJĘ MARIE CURIE CANCER CARE z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Celem programu jest pozyskanie środków finansowych na utrzymanie hospicjów, a także propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

„POLA NADZIEI” to symboliczne pola kwitnących żonkili.

Już w czasach starożytnych żonkil były symbolem nadzieje na nowe życie - odrodzenie. Dzisiaj również żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej według „Słownika symboli” Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia. Przemijanie - stałą metamorfozę. Z cebulki - stadium przygotowań wyłania się łodyga, którą siła witalna wznosi do góry i koronuje kwiatem, przechodzącym trójfazowy cykl: pączek, rozkwitanie, więdnięcie.

W 1998 roku Fundacja Marie Curie Cancer Care obchodziła swoje 50-lecie. Mając za patronkę naszą rodaczkę Marię Skłodowską Curie oraz reprezentując Edynburg - miasto bliźniacze z Krakowem, fundacja ta postanowiła zapoznać ze swoją pracą krakowskie Hospicjum im. św. Łazarza. Tak więc Kraków został wybrany jako miejsce polskiej edycji „PÓL NADZIEI”, a Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Krakowie stało się beneficjentem programu. Pierwsza krakowska akcja przeprowadzona została przy wydatnej pomocy Fundacji MCCC, która oprócz szkoleń w  wypracowanych metodach działania wsparła Kraków 350 000 cebulek żonkili oraz 250 000 jedwabnych żonkili - broszek.

ŻONKILE SĄ MIĘDZYNARODOWYM SYMBOLEM NADZIEI. PRZYPOMINAJĄ O LUDZIACH CIERPIĄCYCH, OCZEKUJĄCYCH NASZEJ POMOCY I OPIEKI W TRUDNYM OKRESIE ODCHODZENIA Z TEGO ŚWIATA.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)