„Jakże można nie zachwycać się tym, że (…) rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego –darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym” /Jan Paweł II/.

Krajowy Duszpasterz Hospicjum ks. dr Piotr Krakowiak i Fundacja Hospicyjna w Gdańsku we współpracy z Fundacją PZU przygotowali ogólnopolski program edukacyjny: ROZWÓJ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO pt. „Lubię pomagać”. Projekt realizowany był w latach 2007 – 2010.

Poprzez połączenie projektu ”Lubię pomagać” z ogólnopolską kampanią społeczną „Hospicjum to też Życie” temat wolontariatu hospicyjnego i bezinteresownej pomocy stanie się przedmiotem edukacji społecznej i medialnej informacji na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Do projektu przystąpiło ponad sto ośrodków hospicyjnych w kraju.

Celem do osiągnięcia była pomoc w  utworzeniu w Polsce centrów wolontariatu hospicyjnego przy ośrodkach opieki paliatywnej i hospicjach Zakres trzyletniego projektu edukacyjno-szkoleniowego składa się z cyklu bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego ze wszystkich ośrodków, które zgłosiły się do udziału w projekcie. Przez cały czas trwania programu poprzez konsultacje internetowe wspierane były centra wolontariatu przy ośrodkach medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Przeszkoleni koordynatorzy wolontariatu rozwijali współpracę ze szkołami i uczelniami, promując ideę hospicyjną i wolontariat, prowadząc wraz z pedagogami edukację społeczną na temat końca życia.

W ostatnim roku projektu wspólnie zachęcaliśmy do aktywności - rosnącą w naszym kraju - grupę kandydatów do wolontariatu 50+ (osoby dorosłe i emerytów, aktywnych w działaniach pomocowych w Europie Zachodniej). W czasie trwania programu powstały podręczniki dla koordynatorów i dla wolontariuszy, dla nauczycieli, uczniów, a także pomoce audiowizualne i biblioteka internetowa dostępna dla wszystkich wolontariuszy hospicyjnych.

Oficjalne zakończenie programu „Rozwój wolontariatu hospicyjnego” i podsumowanie wyników nastąpiło w czerwcu 2010 roku.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)