Realizacja następujących projektów w latach: 2002 – 2011
 1. Poprawa jakości życia po utraci bliskiej osoby – psychoterapia indywidualna, warsztaty z psychologiem dla osób przeżywających odejście bliskiej osoby, która wcześniej była objęta opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 1050/2002 – dotacja 3.000 zł.

 2. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – masaże i terapia z zastosowaniem metod relaksacji, wizualizacji, muzykoterapii dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum oraz ich rodzin rodzin osieroconych, a także wolontariuszy Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0587/2003 – dotacja 3.000 zł.

 3. Zabiegi rehabilitacyjne – masaże klasyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum, Zabiegi rehabilitacyjne – masaże limfatyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 1100/2004 – dotacja 3.250 zł.

 4. Pola nadziei - Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Gminą Tychy, z dnia 31.03.2004 r. – dotacja 2.000 zł.

 5. Zabiegi rehabilitacyjne, masaże klasyczne i limfatyczne dla osób znajdujących się pod opieką Hospicjum, niepełnosprawnych. Poprawa jakości życia. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0931/2005 – dotacja 3.000 zł.

 6. Program poprawa jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta Tychy”. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0730/2006 – dotacja 4.000,00 zł.

 7. Program poprawa jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta Tychy”. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr 0674/2007 – dotacja 5.500,00 zł.

 8. Program poprawa jakości życia – pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem im. Św. Kaliksta I w Tychach a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-92/08 – dotacja 5.400,00 zł.

 9. Zadanie publiczne: Program poprawy jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-125/09 z dnia 31.03.2009 r. – dotacja 3.600 zł.

 10. Zadanie publiczne: Program poprawy jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3329-104/10 z dnia 16.04.2010 r. – dotacja 3.600 zł.

 11. Zadanie publiczne: Program poprawa jakości życia – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające pacjentów przebywających pod opieką Hospicjum. Umowa pomiędzy Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Kaliksta I a Urzędem Miasta Tychy, Umowa nr SWZ.3226.76.2011 z dnia 1.03.2011 r. – dotacja 6.000 zł.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)