1. "Tyszanie bliżej Hospicjum”– II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku. Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Umowa nr 4130/ROPS/2009 – dotacja 10 060,00 zł.

  2. "Pomaganie wzmacnia” – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2010 roku. Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Umowa nr 3068/ROPS/2010 – dotacja 13 800.00 zł.

  3. "Drzwi otwarte dla Hospicjum" – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2011 roku. Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Umowa nr 2285/ROPS/2011 – dotacja 7 420,00 zł.

  4. "Żonkilowy kwiat wolontariatu" – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2011 roku. Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Umowa nr 2286/ROPS/2011 – dotacja 4 300,00 zł.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)