plakat do projektu UE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" realizuje projekt: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim”

Projekt jest realizowany na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest: Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" ul. Żorska 17, 43-100 Tychy.

Cel Projektu: 
Świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania na terenie powiatu m. Tychy oraz pow. bieruńsko-lędzińskiego. Wysokiej jakości usługi zdrowotne świadczone będą 200 pacjentom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osobom niesamodzielnym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnym, z chorobami przewlekłymi, postępującymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu i do ich rodzin.

Planowane efekty:
Charakter świadczonych usług zdrowotnych (w miejscu zamieszkania, przy wsparciu osób z najbliższego otoczenia) będzie zapobiegał wyizolowaniu tych osób z naturalnego środowiska ich życia, będzie także sprzyjał utrzymaniu więzi rodzinnych oraz przyczyniał się do podniesienia jakości życia chorych. Uczestnicy objęci zostaną specjalistycznymi usługami zdrowotnymi, m.in. profilaktyką antyodleżynową oraz  dotyczącą obrzęku limfatycznego.

Czas trwania Projektu: 2019-08-01 do 2021.07.31

Nr projektu: RPSL.09.02.06-24-05E1/18

Wkład Funduszy Europejskich: 655 924,00 PLN

projekty unijne

Osoby odpowiedzialne za Projekt:

Koordynator Projektu: Ilona Słomian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka Koordynatora: Józefa Osior, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds.finansów: Renata Śnios, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: od 01.08.2019 r do 31.07.2021 r.

Realizacja Projektu I - VII 2021 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
W okresie sprawozdawczym lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie w ograniczonym zakresie. Powodem tego była pandemia koronawirusa. Działania polegały na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonywały zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielały wsparcia psychicznego pacjentom i edukowały rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 99 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 101 wizyt.

Zadanie 2: Prowadzenie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem jednak w ograniczonym zakresie. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym pielęgniarka wykonała w domu chorego 138 specjalistycznych wizyty oraz przeprowadziła 138 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej.

Zadanie 3: Prowadzenie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, jednak w ograniczonym zakresie - spowodowanym pandemią koronawirusa. Masażystka wykonała 84 specjalistyczne masaże, 84 specjalistyczne zestawy ćwiczeń oddechowych i fizycznych oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Rodziny nowoprzyjętych pacjentów skorzystały z prezentacji multimedialnej w zakresie wykonywania specjalistycznych masaży i ćwiczeń.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
Beneficjent udostępnił sale na przeprowadzenie szkolenia wolontariuszy. Szkolenie dotyczyło asertywności jako podstawy wspierającej motywację - asertywny wolontariusz osiągający cele własne i organizacji. Szkolenie miało na celu rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi w kontaktach interpersonalnych, mediacji, umiejętności zachowań antydyskryminacyjnych w pracy z uwzględnieniem perspektyw płci. Zorganizowano 12 spotkań, w podziale na 4 tematy realizowane w 3 grupach szkoleniowych. Łącznie 72 godziny szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.03.2019 r. Dz.U.2020 poz. 325 z dnia 27.02.2020 obowiązywał zakaz odwiedzin chorych co wpłynęło również na brak możliwości kontynuowania pracy wolontariuszy.

Zadanie 5: Wsparcie psychiatryczno-psychologiczne.

Stan realizacji:

 1. W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii psycholog wykonywał konsultacje również w ograniczonym zakresie. Wykonano 36 konsultacji dla 15 pacjentów.
 2. W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii i braku zainteresowania ze strony UP psychiatra nie wykonywał konsultacji.

Realizacja Projektu VII - XII 2020 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie w ograniczonym zakresie. Powodem tego była pandemia koronawirusa. Działania polegały na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonywały zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielały wsparcia psychicznego pacjentom i edukowały rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 106 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 50 wizyt.

Zadanie 2: Prowadzenie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem jednak w ograniczonym zakresie. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym pielęgniarka wykonała w domu chorego 135 specjalistycznych wizyty oraz przeprowadziła 135 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej.

Zadanie 3: Prowadzenie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, jednak w ograniczonym zakresie - spowodowanym pandemią koronawirusa. Kontynuowano zabiegi w stosunku do: 23 pacjentów. Masażystka wykonała 94 specjalistyczne masaże, 94 specjalistyczne zestawy ćwiczeń oddechowych i fizycznych oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Dodatkowo przygotowała prezentację on-line, która ułatwiała rodzinom w przeciwdziałaniu powstawania obrzęków limfatycznych w chorobowo zmienionych miejscach.

Prezentacja

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:

W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, zadaniem wolontariuszy jest pomagać choremu przy poruszaniu się, zabieraniu na spacery, karmieniu i dbaniu o porządek w jego otoczeniu. W okresie od VI-XII ich obecność w domach pacjentów została zawieszona. Powodem była pandemia koronawirusa, gdyż wolontariusze pochodzą z różnych środowisk i w trosce o chorych poczyniono takie ustalenia.

Zadanie 5: Wsparcie psychiatryczno-psychologiczne.

Stan realizacji:

 • W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii psycholog wykonywał konsultacje również w ograniczonym zakresie. Wykonano 41 konsultacji dla 23 pacjentów.
 • W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii psychiatra nie wykonywał konsultacji.

Sprzęt medyczny dla pacjentów projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Realizacja Projektu I - VI 2020 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie w ograniczonym zakresie. Powodem tego była pandemia koronawirusa. Działania polegały na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonywały zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielały wsparcia psychicznego pacjentom i edukowały rodziny również w ograniczonym zakresie. Za okres sprawozdawczy wykonano 167 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 88 wizyt.

Zadanie 2: Prowadzenie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem jednak w ograniczonym zakresie. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym pielęgniarki dokonały w domu chorego 284 specjalistyczne wizyty oraz przeprowadziły 284 instruktaże dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej.

Zadanie 3: Prowadzenie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, jednak w ograniczonym zakresie - spowodowanym pandemią koronawirusa. Kontynuowano zabiegi w stosunku do: 36 pacjentów. Masażystka wykonała 136 specjalistycznych masaży, 136 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:

 • W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagali choremu przy poruszaniu się, zabierali na spacery, karmili i dbali o porządek w jego otoczeniu. W okresie od I-III wolontariusze wykonywali swoje działania, jednak od miesiąca IV do VI ich obecność w domach pacjentów została zawieszona. Powodem była pandemia koronawirusa, gdyż wolontariusze pochodzą z różnych środowisk i w trosce o chorych poczyniono takie ustalenia.
 • W przedmiotowym okresie przeprowadzone było przez psychologa jedno szkolenie "miękkie".
 • Podpisano umowę z osobą, która przeprowadzi szkolenia dla wolontariuszy z zakresu umiejętności miękkich - p. Klaudią Seidel.
Zadanie 5: Wsparcie psychiatryczno-psychologiczne.

Stan realizacji:

 1. W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii psycholog wykonywał konsultacje również w ograniczonym zakresie. Wykonano 31 konsultacji dla 25 pacjentów.
 2. W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii psychiatra wykonywał konsultacje również w ograniczonym zakresie. Wykonano 2 konsultację dla 2 pacjentów.

Realizacja Projektu IX - XII 2019 r.

Zadanie I: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:

 1. W przedmiotowym okresie przeprowadzono postępowanie przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu i materiałów opatrunkowych". Wybrana została firma MEDSEVEN Sp. z o.o. 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19. Została też podpisana umowa nr 2/2019 w dniu 02.11.2019 na dostawę 10 koncentratorów tlenu.
 2. W przewidzianym do rozstrzygnięcia terminie nie wpłynęła żadna oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, stąd prowadzone są rozmowy z potencjalnymi dostawcami w/w opatrunków.
 3. Przeprowadzono również postępowanie na "Świadczenie usługi medycznej i pielęgniarskiej dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania" Wybrano zespół medyczny, w skład którego weszli: 4 lekarzy i 1 pielęgniarka. Z tymi osobami zostały podpisane umowy z dniem 15.11.2019 r. i rozpoczęto udzielanie wsparcia.
 4. Lekarze wykonali 37 wizyt, pielęgniarka wykonała 96 wizyt.
Zadanie II: Prowadzenie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:

 1. Dokonano od IX.2019 r. zatrudnienia na umowę o pracę 2 pielęgniarek, w wymiarze 1/2 etatu każda. Wykonano 214 wizyt, dla 67 pacjentów w okresie IX-XII/2019 r.
 2. W przedmiotowym okresie przeprowadzono postępowanie przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu i materiałów opatrunkowych". Wybrana została firma REHA MED Adam Nawrocki, ul. Lwowska 3, 15-252 Białystok. Została też podpisana umowa 01/2019 w dniu 05.11.2019 r. na dostawę zestawów antyodleżynowych, będących przedmiotem postępowania.
 3. W przewidzianym do rozstrzygnięcia terminie nie wpłynęła żadna oferta na dostawę łóżek rehabilitacyjnych – elektrycznych sterowanych pilotem oraz materacy antyodleżynowych, stąd prowadzone były rozmowy z firmą REHABED Sp. z o.o., ul. Spacerowa 1, 41-253 Czeladź na dostawę w/w łóżek . Przedmiotowe łóżka zostały zamówione i będą dostarczone w miesiącu 01/2020 r. Materace dostarczy firma KATOMEDICA Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 28D, 40-833 KATOWICE.
 4. Zakupiono laptop dla pielęgniarek prowadzących poradnię antyodleżynową.
Zadanie III: Prowadzenie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:

 1. Dokonano od IX.2019 r. zatrudnienia na umowę o pracę 1 rehabilitantkę, w wymiarze 1/2 etatu w miesiącu IX/2019 natomiast od X/2019 r. ze względu na dużą liczbę pacjentów, etat został zwiększony do pełnego. Wykonano rehabilitację dla 49 pacjentów w okresie IX-XII/2019 r.
 2. W przedmiotowym okresie przeprowadzono postępowanie przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, którego przedmiotem była "Dostawa sprzętu i materiałów opatrunkowych" w zakresie materiałów opatrunkowych do drenażu limfatycznego. W przewidzianym do rozstrzygnięcia terminie nie wpłynęła żadna oferta, stąd prowadzone były rozmowy z firmą AB-MED Hurtownia Medyczna. z Tychów na dostawę w/w opatrunków.
 3. Zakupiono laptop dla rehabilitantki prowadzącej poradnię.
Zadanie IV: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:

Podpisano umowy wolontarystyczne z 16 wolontariuszami, którzy wykonują odwiedziny chorych w ich domach i wykonują następujące czynności: pomoc w codziennej toalecie, pomoc przy poruszaniu się - wyjście na spacer, pomoc przy karmieniu, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, rozmowy wspierające z rodziną. Wolontariusze wykonali 139 godzin wsparcia w trakcie wizyt domowych.

Zadanie V: Wsparcie psychiatryczno-psychologiczne

Stan realizacji:

 1. W stosunku do psychologa do podstawy wynagrodzenia w Stowarzyszeniu zastosowano "dodatek do wynagrodzenia" w liczbie 12 godzin miesięcznie .Wykonano 25 konsultacji dla 24 pacjentów.
 2. W stosunku do psychiatry podpisano umowę zlecenia na wykonywanie konsultacji psychiatrycznych. Wykonano 1 konsultację dla 1 pacjenta.

 

plakat do projektu UE

Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest: Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" ul. Żorska 17, 43-100 Tychy.

Opis Projektu: dotyczy świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania na terenie powiatu m. Tychy tj. osobom niesamodzielnym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu i do ich rodzin. Uczestnicy objęci zostaną specjalistycznymi usługami zdrowotnymi, m.in. profilaktyką antyodleżynową i dot. obrzęku limfatycznego.

Osoby odpowiedzialne za Projekt:

Koordynator Projektu: Ilona Słomian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka Koordynatora: Justyna Noras-Jędrzejczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds.finansów: Renata Śnios, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania Projektu: od 19.06.2017r. do 31.05.2019r.

 Plakat do projektu Regulamin projektu

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" realizuje projekt: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy,

nr projektu: RPSL.09.02.06-24-07CB/16-00.
Termin realizacji: od 19.06.2017r do 30.04.2019r. (rekrutacja: od 19.06.2017r. do 31.01.2019r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu IV-V 2019 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji::

Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczym wykonano IV/2019 –141 wizyt pielęgniarskich, w V/2019- 159 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali w IV/2019- 33 wizyty, w V/2019 –45 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:: zrealizowane

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji::

W miesiącu IV / 2019 r.w ramach wolontariatu wykonała 34 masaży oraz 34 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji::

W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: IV/2019 r. 138,5 h; w V/2019 r. = 176 h. Łącznie = 314,5h

Realizacja Projektu: I – III 2019 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczym wykonano I/2019 – 89; II/2019- 118; III/2019 - 151 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali I/2019- 26; II/2019 – 23; III/2019 - 27 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym do poradni zostało przyjętych 12 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w I/2019 -70 wizyt, w II/2019 - 72. wizyt, w III /2019 - 11 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 11 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej w formie wolontariatu. Zgodnie z WoD wskaźnik będzie monitorowany do 4 tygodni od zakończenia zadania 2.(03/2019 r.)

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 11 pacjentów I/2019, 12 pacjentów, w II/2019 i 2 pacjentów w III/2019 r. Wykonała w I/ 2019 r. 41 specjalistycznych masaży i 41 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; Zgodnie z WoD wskaźnik będzie monitorowany do 4 tygodni od zakończenia zadania 2.(II/2019r.) W miesiącu II/2018 r. wykonała 42 masaże oraz 42 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. W miesiącu III / 2019r.w ramach wolontariatu wykonała 42 masaży oraz 42 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Wolontariat będzie realizowany do zakończenia projektu, czyli do 31.05.2019 r.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: I/2019 r. = 303 h; w II/2019 r. 272 h; w III/2019 r. = 237 h. Łącznie = 812 h.

Realizacja Projektu X-XII 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 546 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 111 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 13 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w X/2018 -60 wizyt, w XI/2018 - 60 wizyt, w XII /2018 - 30 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 150 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej.

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 15 pacjentów X/2018, 14 pacjentów w XI/2018 i 4 pacjentów w XII/2018 r. Wykonała w X/ 2018 r. 57 specjalistycznych masaży i 57 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; XI/2018 r. 56 masaży oraz 56 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku, w XII / 2018 10. masaży oraz 10 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku.

Zadanie 3: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: 10/2018 r. = 462 h; w 11/2018 r. 334 h; 12/2018 r. = 305 h. Łącznie = 1101 h * 12,00 zł = 13 212,00 zł. W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Realizacja Projektu w okresie VII-IX 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 653 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 142 wizyty.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 12 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w VII/2018 -60, w VIII/2018 - 48, w IX /2018 - 62 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 170 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 28 pacjentów VII/2018, 41 pacjentów w VIII/2018 i 45 pacjentów w IX/2018 r. Wykonała w VII/ 2018 r. 28specjalistycznych masaży i 28 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; VIII/2018 r. 41 masaże oraz 41 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w IX / 2018 45 masaży oraz 45 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: 07/2018 r. = 444 h; w 08/2018 r. 445 h; 09/2018 r. = 360 h. Łącznie = 1249 h.

W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Stan realizacji: projektu w okresie IV - VI 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 754 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 171wizyt.

 Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 45 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w IV/2018 -68, w V/2018 - 60, w VI/2018 - 60 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 188 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

 Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 17 pacjentów IV/2018, 35 pacjentów w V/2018 i 46 pacjentów w VI/2018 r. Wykonała w IV/ 2018 r. 33 specjalistycznych masaży i 9 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; V/2018 r. 43 masaże oraz 13 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w VI/ 2018 54 masaży oraz 23 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali: 04/2018r. =76h, 06/2018 r=117 h 05/2018r. = 136 h. Łącznie 329 godzin. W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Realizacja projektu w okresie 01.01.2018r. - 31.03.2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie Stan realizacji: Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 791 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 157 wizyt.  

 Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej Stan realizacji: Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 3 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w I/2018 -62, w II/2018 - 64, w II/2018 - 62 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 188 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

 Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego Stan realizacji: Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do 6 pacjentów I/2018, 6 w II/2018 i 6 w III/2018. . Wykonała w I/ 2018 r. 25 specjalistycznych masaży i specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; II/2018 r. 22 masaże oraz 22 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w marcu 2018 31 masaży oraz 31 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia Stan realizacji: W ramach podpisanych umów woluntarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali łącznie 216,5 godzin .

Miały miejsce szkolenia dla wolontariuszy, które mają za zadanie zabezpieczenie prawidłowej realizacji usługi wolontariackiej poprzez organizację szkoleń dla wolontariuszy z zakresu: radzenia sobie ze stresem, sytuacji trudnych w kontaktach interpersonalnych, mediacje, zachowań antydyskryminacyjnych w pracy z uwzględnieniem perspektywy płci. Szkolenia miały miejsce w miesiącu X.2017 r. (15 wolontariuszy), XI.2017 ( 15 wolontariuszy), XII.2017 (15 wolontariuszy), I.2018 (15 wolontariuszy), II.2018 (15 wolontariuszy), III.20018 (15 wolontariuszy). Czas trwania 1 szkolenia wyniosi 6 godzin x 6 spotkań = 36 godzin, tj. połowa założonych godzin szkoleniowych.    

Realizacji projektu za okres wrzesień – grudzień 2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie


Stan realizacji:
W dniu 23.09.2017 r. podpisano umowy współpracy z 6 pielęgniarkami i 5 lekarzami, którzy rozpoczęli działania (wizyty
domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu
specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie iwyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii,częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny.


Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej


Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 15
pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w XI/2017-60, w X/2017-61, w XII.2017 - 60 specjalistycznychwizyt oraz przeprowadziła 181 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej


Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego


Stan realizacji::
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do 5 pacjentów XI/2017 i 7 pacjentówX/2017. Wykonała w X.2017 r. 31 specjalistycznych masaży oraz 31 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; XI.2017 r. 30 masaży oraz 30 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku, analogicznie w XII.2017 r.


Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia


Stan realizacji::
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na
spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali łącznie 252,5 godzin .

Stan realizacji: zadania do dnia 30.09.2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

W przedmiotowym okresie rozliczeniowym dokonano w dniu 04.09.2017 r. wyboru dostawcy sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych do Zadania 1, 2,3 w Projekcie. W odpowiedzi na umieszczone w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Benficjenta Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca wszystkie wymogi tj. MEDSEVEN Sp., z o.o. Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19. Umowa została podpisania z dniem 06.09.2017 r. Z powodu braku informacji odnośnie możliwości dalszej realizacji projektu (oczekiwanie na decyzję dot. zgody na zatrudnienie personelu medycznego związanego z Beneficjentem) przy obopulnej zgodzie Stron termin realizacji dostawy został odroczony do momentu otrzymania w/w informacji. Pozytywną decyzję Beneficjent otrzymał 23.09.2017 r. i w tym momencie zaistniała możliwość realizacji zapisów Umowy. Sprzęt został dostarczony w dniu 29.09.2017 r. i odebrany Protokołem odbioru z dnia 29.09.2017 r. Dostawa była kompletna i zgodna z Umową. F-ra nr TOW/FV/113/09/2017 r. została uregulowana w dniu 29.09.2017 r. Zostały zakupione w ramach w/w faktury: zestawy materiałów opatrunkowych (600 zestawów) oraz koncentratory tlenu (15 sztuk).Zostały również podpisane umowy z lekarzami i pielęgniarkami w celu realizacji zadania.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych: w m-cu VII. 2017 r.- 18, VIII.2017 r.- 16; IV/2017 - 16.pacjentów, łącznie 50. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego 60 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 60 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej. Każda czynność została udokumentowana. Zostały również rozliczone koszty dojazdu do domu pacjenta. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: komplety antyodleżynowe (15 kompletów), 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem, 15 sztuk materacy antyodleżynowych.

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych 6pacjentów. Wykonała w VII.2017 r. 30 specjalistycznych masaży w miesiącu oraz 30 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych ; VIII.2017 r. 2 masaże oraz 2 zestawy ćwiczeń; w m-cu IX.2017 r. - 24 masaże i 24 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: aparat do masażu uciskowego (1 sztuka), 600 sztuk opatrunków medycznych służących między innymi do bandażowania, które jest niezbędne dla podtrzymania pozytywnych efektów masażu limfatycznego.

aparat boa

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Od poczatku realizacji projektu podpisano umowy wolonarystyczne (15 umów) dotyczące wsparcia działań lekarzy i pilęgniarek. Wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu.

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych”

w ramach Projektu pn.

„Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

Zawiadomienie o wyborze - strona

Informacje o ogłoszeniu - wybór

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zmiana informacji o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe

 

Dla zadania:

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

 Zapytanie ofertowe Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi medyczne i pielęgniarskie w ramach Projektu pn. „Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

 

Wzór umowy na świadczenie medyczne

Wzór umowy na świadczenie pielęgniarskie

Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3 - Oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej

Załącznik nr. 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych

Zapytanie ofertowe

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze

 

ZADANIA REALIZOWANE w terminie od 19.06.2017r. do 31.08.2017r.:


Zadanie 1:

 • wyszukanie personelu medycznego : lekarze i pielęgniarki oraz udzielanie sukcesywnych usług przez wybrany personel
 • zakup 100 odpowiednich zestawów materiałów opatrunkowych
 • zakup 15 koncentratorów tlenu
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 2

 • wyszukanie pielęgniarki posiadającej odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nią umowy o pracę
 • otwarcie poradnii antyodleżynowej
 • zakup 15 kompletów antyodleżynowych
 • zakup 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem
 • zakup 15 materacy antyodleżynowych
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 3

 • wyszukanie rehabilitanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nim umowy o pracę
 • realizacja specjalistycznych masaży oraz przeprowadzenie edukacji chorego


Zadanie 4

 • zaangażowanie wolontariuszy i podpisanie z nimi umów wolontarystycznych
 • sukcesywne szkolenie wolontriuszy
 • wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia