(tłum.: Hospicja w Harmonii lub Hospicja zgodnym głosem)

IDEA:

Hospicja w harmonii, wspólne śpiewanie, śpiewanie jednym głosem – wspólne śpiewanie wszystkich hospicjów na całym świecie. Forma koncertu prezentowanego na żywo może mieć charakter oratorium, muzyki klasycznej, religijnej, także słowa mówionego, tańca, spektaklu – ważne, by w całej uroczystości wystąpiły elementy muzyki. Projekt nosi tę samą nazwę, co organizacja: Voices for Hospices. Ideą koncertu jest propagowanie idei hospicyjnej, jak również pozyskiwanie sponsorów, inwestorów funduszy, na potrzeby opieki hospicyjno/paliatywnej.

Uroczystość przybiera także formę koncertów bliźniaczych; hospicja łączą się w pary na czas koncertów, wysyłają sobie wzajemnie życzenia, które z kolei odczytywane są na forum podczas uroczystości. Poza życzeniami, jest także odczytywany wiersz - zaproponowany przez organizatorów - jako element wspólny.

Pierwszy koncert odbył się w roku 1994r. w Anglii, kolejny w 1997 roku. Trzeci koncert miał miejsce w roku 2000, wtedy także po raz pierwszy Polska zaistniała w projekcie Voices for Hospices. Ówczesne koncerty odbyły się między innymi w hospicjach: św. Łazarza w Krakowie, Miłosierdzia Bożego w Słupsku, Ośrodku Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy, Zespole Opieki Paliatywnej w Rzeszowie, a także w hospicjach śląskich. Z roku na rok zasięg staje się coraz szerszy.

Koncert odbywają się - zgodnie z ideą - w tym samym czasie: początek października, o godzinie 7:30 pm. (19:30). To największa impreza muzyczna na całym świeci. W tym samym czasie i o tej samej porze gromadzą się hospicja, zaproszeni goście na koncertach Voices for Hospices.

ELEMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KONCERTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE:
  1. Ta sama godzina i ten sam dzień
  2. Deklamacja wiersza
  3. Wymiana życzeń między bliźniaczymi hospicjami

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)